Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §,

SUOMEN AMERIKANKARVATONTERRIERIT JA ROTTATERRIERIT RY JÄSENREKISTERISELOSTE

 

Rekisterin nimi

Suomen Amerikankarvatonterrierit ja Rottaterrierit ry jäsenrekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Suomen Amerikankarvatoterrierit ja Rottaterrierit ry, Tillinpiha 4 02330 Espoo, 050 5666 162, sakate.ry@gmail.com

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jäsensihteeri Lotta Kotkasaari sihteeri.sakate@gmail.com

 

Jäsenrekisterin käyttötarkoitus

Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä, jonne ilmoittautumislomakkeilla ja muilla tavoin annetut tiedot tallennetaan. Tietoja käsitellään ainoastaan lain yksityisyydensuojasta määräämällä tavalla. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Jäsenrekisterin tietoja käytetään ainoastaan yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa vastuuhenkilöiden toimesta sekä yhteistyökumppaneiden mainonnan kohdistamiseen aikuisille jäsenille. Henkilöjäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Jäsenen ilmoittama sähköpostiosoite liitetään yhdistyksen sähköpostilistalle.

 

Kuvaus rekisteröidyistä

Rekisteriin talletetaan tietoja Suomen Amerikankarvatonterrierit ja Rottaterrierit ry:n jäsenistä. Yhdistyksen jäseniä ovat jäsenmaksun suorittaneet henkilöt.

 

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennetaan yhdistyksen toiminnassa tarvittavia tietoja jäsenen nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kasvattajasitoumuksen voimassaolo, jäseneksi liittymispäivä, jäsenmaksutiedot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Näiden lisäksi tallennetaan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettujen koirien tiedot.

 

Jäsenten sähköpostilista

Yhdistys pitää yllä sähköpostilistaa, jota käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen. Sähköpostilistalle liitetään jäsenen ilmoittama osoite. Halutessa listalta voi myös erota.

 

Jäsentietojen luovuttaminen

Jäsentietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin

Hallituksen erillisellä päätöksellä täysi-ikäisten jäsenten yhteystietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille kaupallista tarkoitusta varten. Ennen tietojen luovuttamista jäseniltä pyydetään lupa tietojen luovuttamiseen ja tieto tallennetaan jäsenrekisteriin.

 

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

 

Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin tiedostoja säilytetään jäsenrekisterin ylläpitäjän henkilökohtaisessa käytössä olevalla tietokoneella. Jäsenrekisteri on suojattu salasanalla ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käyttöön on oikeus ainoastaan jäsenrekisterin ylläpitäjällä ja hänen valtuuttamillaan hallitukseen kuuluvilla henkilöillä. Rekisteristä tehdään säännöllisesti varmuuskopiot ja niitä säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa.

 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot.

 

Tiedon korjaaminen

Henkilörekisterilain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto. Jäsenen tulee ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle tarpeelliset tiedot muutosten tekemiseksi viivytyksettä.